למשרדנו ניסיון עשיר ורב שנים בייצוג חיילים בשירות סדיר, קבע ומילואים. עו"ד בן ארי מייצג נאשמים בבתי הדין הצבאיים בעבירות צבאיות, כגון: עריקות והשתמטות, תעבורה, שימוש בסמים וכו'. לצורך יצוג לקוחותיו, נעזר עו"ד בן ארי בחוות דעת מתאימות של הגורמים הטיפוליים והשיקומיים אשר מעמידה המערכת הצה"לית לרשות החיילים הנאשמים לרבות מערך הת"ש, בריאות הנפש, גחל"ת וועדות ההתאמה לצה"ל . כל זאת על מנת שזכויותיו הבסיסיות של החיל העצור תמוצנה עד תום ועניינו של החייל הנאשם יוצג בצורה המיטבית בפני רשויות התביעה ובית הדין .

בנוסף, משרדנו מייצג חיילים בפניות לקצינת פניות הציבור בצה"ל ובהגשת קבילות לנציב קבילות החיילים בנושאים השונים אשר בתחום סמכות טיפולם.

מעט מושגי יסוד שכדאי להכיר:

הסדר טיעון לעונש מרבית מהתיקים אשר נפתחים בגין עבירה של 'העדר מן השרות' מסתיימים בהסדר טיעון לעונש בין הנאשם לבין גורמי התביעה. סנגורו של הנאשם מנהל משא ומתן מול ממונה עריקים בתביעה במטרה להגיע להסכמה לגבי העונש אשר יוטל על הנאשם. במסגרת המו"מ עם התביעה מציג הסנגור את נסיבותיו האישיות של הנאשם המצדיקות  הקלה בעונשו .חשוב מאוד לתמוך את טענות הסנגור לגבי נסיבותיו של הנאשם במסמכים מתאימים בהתאם לטיב הטענות: רפואיות, כלכליות וכו'. היה והנאשם מסכים להסדר המוצע ,פונים הצדדים לבית הדין בבקשה לאמץ את ההסדר וליתן לו תוקף של גזר דין. בית הדין אינו חייב לכבד  את ההסדר אליו הגיעו הצדדים אך בפועל  ועל פי ההלכה הנוהגת,  חורג בית הדין מהסדר  הטיעון רק במיקרים קיצוניים.לא ניתן להפריז בחשיבות  מעורבותו של סנגור מיומן ומנוסה בתהליך ההגעה להסדר טיעון.

מערך גחל"ת מערך גורמי חזרה לשירות תקין פועל בין תחומי הכלא הצבאי ומטרתו לאבחן את הגורמים לביצוע העריקות ולהמליץ על הדרכים לסייע לעריק העצור  לחזור לשרות תקין ולהשלים את תקופת שירותו בצה"ל. מערך גחל"ת עשוי להמליץ על שינוי שיבוץ של החיל בצה"ל, על מתן תמיכה וליווי של גורמי ת"ש, על העברת החיל לשרות בבסיס קרוב לבית, על שירות בתנאי יומיות או על שינוי תנאי ה"יציאות" לחופשה מהצבא על מתן הקלות ת"ש שונות ועוד.

מנגד, בסמכותו של מערך גחל"ת להמליץ לועדת התאמה לשירות  לפטור את הנאשם מהמשך השירות לאחר תום ריצוי עונשו. חוות דעתו של מערך גחל"ת וההמלצה שבצידה הינה כלי עזר חשוב לסנגור המייצג נאשם בעבירה של העדר מן השירות.

ועדת התאמה לשרות –ועדת התאמה לשירות הינה ועדה צה"לית אשר תפקידה לבחון את התאמתו של חייל להמשיך ולשרת בצה"ל. הועדה יכולה להחליט אם החייל ימשיך לשרת  או ישוחרר משירות סדיר. אם הוועדה מחליטה לשחרר את החייל מהשירות, המלצתה צריכה לקבל אישור סופי ממפקד יחידת מיטב.

ועדת התאמה לשירות יכולה להתכנס בעקבות המלצת מערך גחל"ת  או מערך ברה"נ וגם לאחר פנייה מצד החייל בדרך הקבועה בנהלי הצבא.

הפחתת ימי מאסר בכפוף להתנהגות טובה  -על פי נהלי הצבא זכאי האסיר הצבאי לניכוי מנהלי של ימי מאסר מתקופת העונש אשר נגזר לו בכפוף להתנהגות טובה בתקופת מאסרו כדלקמן:

1. עד ל-100 ימי מאסר- ניכוי של יום על כל עשרה ימים אותם מרצה הכלוא.

2. מעל 100 ימי מאסר- ניכוי של שליש מתקופת העונש אך ימי המאסר בפועל לא יפחתו מ-90 ימים.

חנינות חגיםאסיר השוהה בכלא הצבאי זכאי לחנינת  חגי תשרי (ראש השנה, סוכות, כיפור) או חנינת פסח וזאת בכפוף לעמידה בקריטריונים אשר נקבעו בהוראות הצבא.הפחתת העונש כתוצאה מהחנינה הינה לתקופה מירבית של שמונה ימים, כך שהכלוא ישוחרר בערב החג. התנאים למתן החנינה הינם:

1.) אין לכלוא יותר מהרשעה אחת קודמת בגינה ריצה עונש מאסר או מחבוש.

2. ) תקופת ריצוי העונש הנוכחי (לאחר ההפחתה המינהלית) מסתיימת ביום החג או בתוך 7 ימים לאחריו.

3.) ביום החג ריצה הכלוא לפחות מחצית מהעונש שהוטל עליו.

4. ) התנהגותו של הכלוא בבסיס הכליאה הייתה טובה והתקבלה המלצת מפקד לשחררו.

5. )   פסק הדין בעניינו של הכלוא חלוט ולא ניתן עוד לערער עליו. גזר דין שניתן בבית הדין הצבאי המחוזי הופך לחלוט אם לא עירערו עליו בתקופה של 15 ימים מיום קבלתו.

תוכלו לעיין בדוגמאות של גזרי דין בהם היה מעורב עו"ד בן ארי בלשונית "פסקי דין" באתר.