העסקה המשמעותית ביותר שעורך הישראלי הממוצע הינה רכישת דירת מגורים. רבים מאיתנו משקיעים ברכישת דירת או בית מגורינו את מיטב חסכונותינו ועל פי רוב משתעבדים להלוואות משכנתא על מנת להשלים את מימון הרכישה. למרבה הצער לא אחת מתברר לרוכש כי הדירה או הבית בה השקיע את מיטב ממונו נבנו באופן רשלני ונמסרו לו כשהם רוויים בליקויי בניה מסוגים שונים או בסטיות חריגות מהמפרט המוסכם.
עו"ד בן ארי מייצג רוכשי דירות ובתים בתביעות ליקויי בניה לסוגיהן השונים כנגד קבלנים ו/או יזמים החל משלב הגשת הדרישה לתיקונים , דרך קבלת חוות דעת מומחה וניהול תיק תביעה משפטי עד לקבלת פסק דין לפיצויים או לאכיפת ביצוע התיקונים על הקבלן או היזם.

כמה מילים על אחד מרכיבי הפיצוי בתביעות ליקויי בניה- עוגמת הנפש של הדייר התובע :

האיחור במסירת בית, קיומם של ליקויים ופגמים בבניה, סירוב  של הקבלן לתקנם , הצורך באינספור פניות לקבלן ובהתדיינות המשפטית עמו –  כל אלו  גורמים לתובע בגין ליקויי הבניה,  אובדן הנאה מהבית, טרדה, בזבוז זמן ועגמת נפש .

על פי הפסיקה בנושא: " כאשר עסקינן בדירת מגורים, יש לפסוק פיצויים משמעותיים בשל רכיב הנזק שאינו של ממון. ראו ת.א. (ירושלים) 725/80 בן יצחק נ' שיכון ופיתוח, מפי כבוד השופט (כתוארו אז) זיילר, בסוגיית עגמת הנפש: "בבואי לפסוק דמי נזק בפריט זה, נתתי דעתי לעובדת היסוד שדירתו של אדם איננה רק נכס כספי, אלא הוא מרכז חייו ומרכז חיי בני משפחתו. זהו נכס שאדם רגיל משקיע בו חלק משמעותי מהונו מתוך מגמה לאפשר ניהול חיים תקין מהנה לו ולמשפחתו. מידת הסבל ואי הנוחות הנגרמים למשפחה עקב ליקויים הנה לכן משמעותית מאוד".

ככל שהליקויים מצריכים תיקונים יסודיים יותר, המחייבים פינוי של הדיירים עצמם מהדירה ומגורים בדיור חלופי שבד"כ הוא פחות נוח ומנתק את המשפחה מסביבתה הטבעית, ייפסק סכום פיצוי גבוה יותר , וככל שמשך השהיה מחוץ לדירה יהיה ארוך יותר- כך יגדל הפיצוי בהתאם.

במקרה של צורך בפינוי התכולה, אריזתה, פירוק של ארונות ו/או מטבח ואחסנתם במקום חלופי לצורך ביצוע תיקונים יסודיים, ייפסק סכום פיצוי גבוה יותר.

במקרה שמדובר בליקויי רטיבות, פסקו בתי המשפט בערכאות השונות בשורה ארוכה של פסקי דין כי ליקויי רטיבות הנם "רעה חולה", ועל כן הפיצוי בגין עגמת הנפש במקרים כאלה, יהיה גבוה יותר מאשר בגין ליקויי אחרים. הלכה זו נקבעה ,בין היתר בעניין דרוקר זכריה חברה קבלנית לעבודות אזרחיות ופיתוח בע"מ נגד ויקטור נחמיאס ואח'.
איחור במסירה של הדירה, יכול, במקרים מסויימים, בנוסף לפיצוי בגין איחור במסירה ו/או בגין הצורך בדיור חלופי, לזכות את הדייר בפיצוי בגין עגמת נפש, וככל שהאיחור במסירה יהיה גדול יותר, כך גם יגדל הפיצוי בגין עגמת נפש.
בעניין זה פסק ביהמ"ש:" אין כל יחס ישיר בין הסכום הנדרש לתיקון, לבין הסבל ועגמת הנפש שרוכש דירה עלול לסבול עקב ליקויים בדירה. הדוגמא הטובה ביותר לכך הוא נושא הרטיבות. ככל שהיקף הליקויים ומשך הזמן שיידרש לתיקונם כפי שייקבע על ידי בית המשפט בפסק דינו יהיו גדולים יותר, ייפסק סכום פיצוי גבוה יותר".

ככל שבוצעו על ידי הקבלן ניסיונות תיקון רבים יותר בתקופה שקדמה להגשת התביעה, ככל שתיקונים אלה נמשכו זמן רב יותר, ככל שחוסר הנוחות של הדיירים בעת התיקונים הייתה גדולה יותר, ובמיוחד כאשר התיקונים לא פתרו את הבעיות והליקויים נותרו בעינם, ייפסק סכום פיצוי גבוה יותר.

גורמים נוספים שיילקחו בחשבון על ידי ביהמ"ש בפסיקת הפיצוי בגין עגמת הנפש, הנם מידת ואופן התייחסות הקבלן לפניות הדיירים אליו בבקשות לתיקון הליקויים והטירדה ובזבוז הזמן שנגרמו לדיירים בעבר ובעתיד וכן משך קיומו של ההליך המשפטי.