המשרד מייצג  אנשים פרטיים וגופים מסחריים בכל הערכאות המשפטיות, וגם בבוררויות, גישורים, ועדות ערר וטריבונאלים שיפוטיים אחרים. המשרד מייצג  בבית משפט בכל שלבי ההליך השיפוטי.